Thân chào các Mutizens
Để kích hoạt dịch vụ xin vui lòng đăng nhập trang quản lý.>> Tài khoản >> BẢO MẬT TÀI KHOẢN BẰNG IP


Sau đó nhắn tin theo cú pháp
DV MUVN MV 7SO TênTK Gửi 8085 ( 1000đ /sms)
Trong đó :
- DV MUVN là cú pháp cứng
- DV : tên máy chủ ĐÉ VƯƠNG
- 7SO là cú pháp cứng
- TÊNTK : tên TK của ban


Để xem 7 số bí mật mới xin vui lòng truy cập vào trang tài khoản, chọn mục TÀI KHOẢN >>> BẢO MẬT TÀI KHOẢN BẰNG IP >> Để tiến hành xem 7 số bí mật sau khi bạn đăng ký dịch vụ


7 Số bí mật sẽ liên tục thay đổi khi các bạn out game. 7 số bí mật chỉ tồn tại trong khoảng thời gian các bạn online trong game, mỗi khi thoát ra chọn máy chủ khác 7 số sẽ thay đổi điều này mặc dù sẽ làm các bạn bất tiện hơn tuy nhiên nó giúp cho việc các bạn sẽ gần như không thể mất được đồ , kẻ gian sẽ không thể lấy được 7 số bí mật của các bạn nếu không sở hữu SĐT đăng ký tài khoản


Kể từ nay việc bảo mật tài khoản bằng IP chơi ở nhà rất đơn giản, các bạn chỉ cần kích hoạt dịch vụ 1 lần duy nhất, sau đó mỗi khi giao dịch các bạn chỉ cần truy cập vào website và xem 7 số bí mật để giao dịch, giống với việc xem OPD khi các bạn sử dụng banking
BQT ĐÉ VƯƠNG hi vọng với việc áp dụng 7 số bí mật kiểu mới các bạn sẽ bảo mật được tài khoản tốt hơn, các món đồ giá trị gần như sẽ không bị mất


Chú ý : Hiện tại 7 số bí mật mới đang áp dụng tại máy chủ ĐÉ VƯƠNG chưa mở rộng ra các máy chủ khác
- Các tài khoản không đăng ký dịch vụ thì 7 số bí mật sẽ không thay đổi, giao dịch bình thường, tuy nhiên việc mất đồ sẽ không được BQT kiểm tra dù cho bất kỳ lý do nào