Chào các bạn !

Thời gian đăng ký CTC tháng 11 tại máy chủ Hà Nội sẽ được lùi lại một chút . Cụ thể như sau :  • 18:15 - 19h 25 : Đăng ký CTC
  • 19:30 : Nộp Rena
  • 19:45 : Kết thúc nộp Rena
  • 20:00 : Công thành
  • 21:00 : Kết thúc công thành+ Trong quá trình đăng ký CTC gặp bất cứ lỗi sự cố gì các bạn chủ LM có thể liên hệ bqt trước 19:30 tại đây hoặc qua sdt : 0815.66.11.66 để được fix lỗi kịp thời nhé .


Nguyên tắc:

- Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc

Lưu ý :
- Event chỉ diễn ra khi có it nhất 2 LM tham gia đăng ký . và nếu 2 tháng liên tiếp event không được diễn ra do không đủ 2 LM đăng ký BTC sẽ dừng event ở các tháng tiếp theo .
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng .

BQT Hà Nội
Thông Báo