BQT xin thông báo thời gian sát nhập Hà Nội 13 và Bá Vương về Đế Vương từ ngày 12/12/2018 đến hết ngày 22/12/2018 trong thời gian trên các bạn vui lòng chuẩn bị đồ đạc để tiến hành sát nhập sang máy chủ Đế Vương .

* Tặng 200 lần RS cho các nhân vật RS > 5 lần trở lên thuộc máy chủ Hà Nội 13 khi sáp nhập sang Đế Vương .

Thông tin chi tiết BQT sẽ cập nhật và có thông báo trong thời gian tới .

Các huớng dẫn sáp nhập cũng sẽ được cập nhật ngay sau khi tính năng sáp nhập được mở trên web ( 12/12 ). Vì vậy các bạn chú ý đợi thông báo chính thức cho phép sáp nhập từ BQT rồi mới tiến hành sáp nhập .

Mọi ý kiến thắc mắc cũng như góp ý các bạn vui lòng lập topic để được giải đáp .

BQT MU Hà Nội

Trân trọng thông báo