PHÚ HỘ VINH QUY THÁNG 12/2018
Top
Tên Nhân Vật Gcoin nạp Phần Thưởng
1 Onizuka 20.000.000 +. Thêm 01 Otion và 5 Item Hoàn hảo (Không áp dụng cho wing và Ring pen) +.01 Pen 3 Otion
+.02 Ring 3 Otion
+.Tặng 4 Điểm HCV
+.Vũ khí 380 + 1 OtionCác bạn đoạt giải vui lòng để các món đồ cần lên vào hòm đồ chung ( hòm đồ lorencia ) sau đó Cmt theo cú pháp sau :
+Tên nhân vật :
+Đoạt top :
+ Các món đồ muốn nhận :
+Các món đồ cần thêm Otion và dòng muốn lên :
(ví dụ : áo rồng đỏ thêm dòng 4% GST )

Các bạn vui lòng CMT nhận giải từ nay tới 12/12 . sau đó BQT sẽ trao cho các bạn .


BQT Mu Hà Nội
Thông Báo