Chào các bạn !

Như khi chuẩn bị OPEN bên mình đã thông báo tại các bài viết quảng cáo về giá ngọc khi mua tại shop . Nhưng vì một số lý do nào đó nên 1 số bạn vẫn thắc mắc . vì vậy hôm nay BQT thông báo lại một lần nữa để các bạn lắm được .
Giá Ngọc Bless khi mua tại shop là : 18.000.0000 zen
Giá Ngọc Soul khi mua tại shop là : 12.000.000 zen

Vậy BQT xin được thông báo để các Gamer được biết

BQT Mu Hà Nội