các bạn nghĩ trình các bạn đến đâu khi xem clip này. do ko up dc video lên đây ae vào xem youtube nhá