PHÚ HỘ VINH QUY THÁNG 3

Top Tên Nhân Vật Phần Thưởng
1 MrBul Nâng cấp 03 món đồ Exc thêm 1 dòng hoàn hảo
( Trừ wing và ring pen )

03 Điểm HCV


Bạn vui long liên hệ GM : 0815 66 11 66 để nâng cấp 03 03 món đồ Exc thêm 1 dòng hoàn hảo
( Trừ wing và ring pen )

BQT Mu Hà Nội