Chào các bạn !

Hiện tại BQT đã mở sever 20 - Sever Event Công Thành chiến

Ngay từ lúc này các chủ LM thuộc máy chủ
Hà Nội 1, Atlans, Noria đã có thể di chuyển qua Sever 20 map CTC gặp người quản lý Cổng Thành và tiến hành đăng ký tham gia Event rồi nhé .

Ngày 20/04/2019


  • 18:00 : Kết thúc đăng ký
  • 19:30 : Nộp Rena
  • 19:45 : Kết thúc nộp Rena
  • 20:00 : Công thành
  • 21:00 : Kết thúc công thành

Trong quá trình đăng ký gặp lỗi gì các bạn chủ Liên Minh vui lòng báo sớm về cho BQT trước 18:00 theo số dt : 0815 66 11 66 . hoặc lập topic tại diễn đàn nhé .

Nguyên tắc:

- Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc

Lưu ý : Event chỉ diễn ra khi có it nhất 2 LM tham gia đăng ký . và nếu 2 tháng liên tiếp event không được diễn ra do không đủ 2 LM đăng ký BTC sẽ dừng event ở các tháng tiếp theo .

BQT Mu Hà Nội
Thông Báo