Phần thưởng GiftCode các bạn nhận được là
:

10m zen Nhẫn biến hình Gấu Trúc , Pet Gấu Trúc - Tự động nhặt zen.Tăng thêm 50% Kinh

nghiệm.Lực phòng thủ + 50 điểm, 500 Bình Máu To, 500 Bình Mana To
.


Hướng Dẫn Nhận Thưởng :

Mỗi SDT chỉ tương ứng với 1 TK game và chi nhận được 01 lần GirtCode


269c.png Bước 1 : các bạn vào game chọn nhân vật nhận thưởng sau đó để trống 32 ô đầu tiên

trên túi đồ cá nhân , sau khi đã để trống các bạn đổi nv khác rồi out game .


269c.png Bước 2 :

Các bạn dùng sdt khi đăng ký tk để nhắn tin theo cú pháp :


DV MUVN KALIMA TanThu TenTaiKhoan gửi 8285 (Phí nhắn tin : 2.000 VNĐ)


Sau khi nt tổng đài sẽ gửi lại cho bạn biết mã GiftCode Về SDT bạn vừa nhắn tin .

269c.png Bước 3 :

Đăng nhập vào trang id.muhanoi.net/kalima chọn phần Giftcode bên tay phải => Nhận PT Gift Code .
+ Phần Mã Giftcode các bạn gõ : mã Giftcode mà 8285 gửi về dt của bạn

+ Mk cấp 2 : các bạn gõ mk cấp 2 khi lập tk vào .

==> sau đó các bạn ấn Đổi Gilft code

269c.png Bước cuối cùng : các bạn vô game kiểm tra đã nhận được phần thưởng chưa nhé

Phần thưởng GiftCode các bạn nhận được là :

10m zen Nhẫn biến hình Gấu Trúc , Pet Gấu Trúc - Tự động nhặt zen.Tăng thêm 50% Kinh

nghiệm.Lực phòng thủ + 50 điểm, 500 Bình Máu To, 500 Bình Mana To
.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !