Bảng phân bố sự kiện - Máy chủ Kalima :

Tên Sự Kiện
Sub-Server Thời Gian Map (Tọa Độ)
Boss Vàng 2 00h-12h-20h-22h Các bạn xem bảng phân bố Boss vàng : Tại đây
Boss Kundunt 2 20:00 Thứ 7 , Chủ nhật Mở sau 3 tuần open Lorencia
Thỏ Ngọc 2 20:00 Hàng ngày Lorencia tọa độ
(180 93 )
(136 186) (160 77)
Sky Event 2 20h20 Thứ 7 , chủ nhật Devias (223,63) gặp hoa tiên
Boss Medusa 2 mở sau 2 Tuần OPEN Swamofcalmess
Boss Rồng Đỏ
(Red Dragon)
Tất cả 2h xuất hiện 1 lần noria, lorencia , Davias
Hỗn Nguyên Lâu 2 Các Khung giờ 09h 11h 21h 23h Hàng Ngày
Quảng Trường Quỷ Tất cả 1h/1 lần Hàng Ngày
Huyết Lâu (Blood Castle) tất cả 0:30 , 4:30, 8:30, 12:30 , 16:30 , 20:30 Hàng Ngày
Blood Castle Event 2 00:30 , 04:30 , 08:30 ,12:30
16:30 , 20:30
Hàng ngày
(Tỉ lệ Drop ngọc nhiều hơn so với các sever khác)
Halloween PK Event Tất cả Đang cập nhật
( mở sau 3 tháng Open )
Hàng Ngày
Binh Đoàn Người Tuyết Tất cả đang cập nhật Devias (69,25)
Rakion (178 186)
Summer Event Tất cả đang cập nhật Lorencia (205,125)
Swamp of Peace Event 2 20h20
( mở sau 1 tuần OPEN )
Hàng Ngày
Hit and Up Event Tất cả 1h30, 5h30, 9h30 , 13h30, 17h30 ,21h30 Hàng Ngày
Binh Đoàn Pháp Sư Tất cả Đang cập nhật Devias(72 120)
Binh đoàn phù thủy Khi màn hình thông báo Random Lorencia , davais , noria
Raklion Event Tất cả Đang cập nhật Hàng Ngày
Happy Hour Event Tất cả 08h - 10h
20h - 22h
Hàng Ngày
X2 Exp Tất cả Cả ngày Thứ 7, Chủ Nhật

Ngoài ra còn các sự kiện diễn ra trong game như :

Sự kiện Trong Game Thời gian Phần Thưởng
Truy Tìm GM Vào Tối Chủ Nhật (2 tuần 1 lần) Gcoin
Giải Cứu Công chúa Vào tối thứ 7 (2 tuần 1 lần) Gcoin + Ngọc
Truy Sát GM Diễn ra sau 1 tháng 0PEN Cập nhật theo thông báo
PK chủng Tộc 2 Tháng 1 lần Gcoin + Vũ khí Cấp Cao
Công Thành Chiến Hàng Tháng Diễn ra sau 1 tháng 0PEN Gcoin + Ngọc + Hộp Quà BạcNgoài ra còn rất nhiều các sự kiện và ưu đãi khác BQT sẽ thường xuyên cập nhật trong thời gian tới