- Có 5 loại Hộp Kundun, tùy theo cấp độ của quái hoàng kim mà rơi ra các Hộp Kundun khác nhau.

Thời gian ra Boss : 00h 12h 20h và 22h


Bảng phân bố :

Hình Ảnh Loại Quái Vật Vật phẩm Rơi ra Bản Đồ Xuất Hiện
Kim Tiểu Quỷ Box of Kundun +1 Lorencia , noria


Thỏ Hoàng Kim Giáp Hộp May Mắn Elbland
Người Máy Vàng Box of Kundun +2 Davias
Rồng Hoàng Kim Box of Kundun +3 Lorencia , Noria, Davias
Ác Quỷ Hoàng Kim Giáp Box of Kundun +2 LostTower
Kim Ngư Vương Box of Kundun +4 Atlan
Kim Sát Thủ Box of Kundun +5 Takan
Kỵ Sĩ Hoàng Kim Giáp Box of Kundun +2 Dugeon

BQT Mu Hà Nội